Že od nekdaj me je zelo zanimalo notranje oblikovanje objektov. To pa se je navezovalo predvsem na to, da se je oblikoval nek prostor, oziroma kakšno stanovanje in drugi objekti, tako da se je lahko zagotovilo čim boljšo estetsko celoto in pa se je poskrbelo tudi za funkcionalnost in udobje.

Tako pa sem se skozi čas začel tudi profesionalno ukvarjati z notranjim oblikovanjem objektov, kar pa mi je bilo v zelo veliko veselje, saj sem lahko tako delal nekaj, kar mi je bilo zelo všeč, ter sem s tem tudi služil.

Tako pa je notranje oblikovanje objektov zahtevalo več različnih faktorjev. Prvi takšen je bil samo prostorsko oblikovanje. Tukaj je bilo potrebno čim bolj optimalno izkoristiti posamezne prostore, tako da se razporedi prostore čim bolje. Nato pa je bilo za notranje oblikovanje objektov potrebno priskrbeti še potrebno pohištvo in opremo. Tukaj pa sem imel včasih dela z že obstoječim pohištvom, včasih pa sem lahko načrtoval tudi nakupe pohištva, kjer sem imel na voljo določen znesek za zapraviti.

Za notranje oblikovanje objektov, pa je bilo nato potrebno poskrbeti še za kakšne druge vrednote in detajle, kot na primer dobra razsvetljava. Tako pa je bilo potrebno zagotoviti, da bo prostor čim bolje razsvetljen, tako da ne bo nobenih delov kakšnega prostora, ki bi bili v temi, oziroma slabo osvetljeni. Drugi detajli pa so še vključevali razno planiranje barv sten in tal. Tako pa je bilo potrebno poskrbeti za ustrezno barvanje sten in pa za primerne talne kritine, torej bodi si kakšen parket, laminat ali pa tepih, ter topli pod, saj so bili to po navadi najbolj pogoste in najboljše opcije. 

Tako pa je bilo notranje oblikovanje objektov moja zelo velika strast, ter mi je bilo to vedno v veliko veselje. Ker pa sem lahko to začel delati redno, pa me je to zelo razveselilo.

Notranje oblikovanje objektov je že od nekdaj moja strast